Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených

Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo

Telefónne čislo:
033 / 642 24 09
Mobil:
0918 437 369
Fax:
(033) 641 2960
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 03 Pezinok, Limbašská 2
Sídlo:
902 03 Pezinok, Limbašská 2

Top Služby: