Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
048 / 419 69 75
Mobil:
0903 564 211, 0911 560 033
Fax:
041 / 702 92 22
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 13 Slovenská Ľupča, Ľupčianska 18
Sídlo:
976 13 Slovenská Ľupča, Ľupčianska 18

Top Služby: