Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

15 ks nájdených
Telefónne čislo:
031 / 778 22 21
Mobil:
0905 648 780
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 42 Trstice, Kostolná 317
Sídlo:
925 42 Trstice, Kostolná 317

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 7796142
Mobil:
(033) 7320931, (033) 7320932
Fax:
(033) 7320933, (033) 7320933
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
972 41 Koš, Okružná 755
Sídlo:
972 41 Koš, Okružná 755

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 5622151, 047 581 1749
Mobil:
(033) 7320931, (033) 7320932
Fax:
(035) 7779113
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Potravinárska 3694
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Potravinárska 3694

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 7780444
Mobil:
(037) 7418412
Fax:
(034) 7780445, (034) 7780445
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 65 Záhorská Ves, č. 39
Sídlo:
900 65 Záhorská Ves, č. 39

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 / 645 92 51, 033 / 645 92 52
Mobil:
0908 707 012
Fax:
033 / 645 92 54
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 82 Blatné, Družstevná 2
Sídlo:
900 82 Blatné, Družstevná 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 7411755, (036) 7411164
Mobil:
(036) 7411165
Fax:
(033) 5597455, (033) 5597455
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
936 01 Šahy, Bernecká 45
Sídlo:
936 01 Šahy, Bernecká 45

Top Služby:

Telefónne čislo:
(047) 5594102
Mobil:
(033) 5529266, (033) 5529105 - predseda
Fax:
(047) 5594116, (047) 5594116
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
980 45 Štrkovec, Kráž 76
Sídlo:
980 45 Štrkovec, Kráž 76

Top Služby:

Telefónne čislo:
038 5686 187
Mobil:
0903 475 726
Fax:
038 5386 105
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
956 02 Urmince, Urmince 1
Sídlo:
956 02 Urmince, Urmince 1

Top Služby: