Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

9 ks nájdených
Telefónne čislo:
031 / 778 22 21
Mobil:
0905 648 780
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 42 Trstice, Kostolná 317
Sídlo:
925 42 Trstice, Kostolná 317

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 / 459 234 51
Mobil:
0905 421 189
Fax:
02 / 459 231 64
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Boldocká cesta 7
Sídlo:
903 01 Senec, Boldocká cesta 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 38 539 2381
Mobil:
00421 905 387 256
Fax:
00421 38 539 2389
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
956 07 Veľké Ripňany, Nitrianska 512/108
Sídlo:
956 07 Veľké Ripňany, Nitrianska 512/108

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 / 524 961 51, 02 / 577 863 57
Mobil:
0905 644 469
Fax:
036 / 635 53 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 39 Zlaté Klasy, Čenkovce 114
Sídlo:
930 39 Zlaté Klasy, Čenkovce 114

Top Služby: