Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
033 / 645 92 51, 033 / 645 92 52
Mobil:
0908 707 012
Fax:
033 / 645 92 54
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 82 Blatné, Družstevná 2
Sídlo:
900 82 Blatné, Družstevná 2

Top Služby: