Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
0907 573 737
E-mail:
Poštová adresa:
053 11 Iliašovce, Iliašovce 167
Sídlo:
053 11 Iliašovce, areál PD Iliašovce 69

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 637 34 56
Mobil:
0915 933 011
Fax:
056 628 65 00
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 31 Streda nad Bodrogom, Skladná 6
Sídlo:
076 31 Streda nad Bodrogom, Skladná 6

Top Služby: