Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
038 / 539 03 23
Mobil:
0903 649 365
Fax:
038 / 539 03 23
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Závada, č. 197
Sídlo:
955 01 Závada, č. 197

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 772 3821
Mobil:
0905 251 667
Fax:
(036) 772 3821
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
935 41 Tekovské Lužany, Tekovská 54
Sídlo:
935 41 Tekovské Lužany, Tekovská 54

Top Služby:

Telefónne čislo:
034 669 92 45
E-mail:
Sídlo:
909 01 Skalica, Zápotočná 5

Top Služby: