Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
033 / 642 24 09
Mobil:
0918 437 369
Fax:
(033) 641 2960
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 03 Pezinok, Limbašská 2
Sídlo:
902 03 Pezinok, Limbašská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 7857247, (031) 7857248
Mobil:
(038) 5322032, (038) 5324338
Fax:
(047) 5594116, (047) 5594116
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 45 Abrahám, č. 220
Sídlo:
925 45 Abrahám, č. 220

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 / 649 54 24
Mobil:
0905 752 216
Fax:
033 / 640 02 99
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 89 Častá, Hlavná 164/57
Sídlo:
900 89 Častá, Hlavná 164/57

Top Služby: