Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
02 / 459 234 51
Mobil:
0905 421 189
Fax:
02 / 459 231 64
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Boldocká cesta 7
Sídlo:
903 01 Senec, Boldocká cesta 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 / 775 60 20
Mobil:
0905 431 291
Fax:
00421 38 538 31 03
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
059 35 Batizovce, Družstevná 24
Sídlo:
059 35 Batizovce, Družstevná 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
057 449 1122, 057 449 1110
Mobil:
0905 361 651
Fax:
057 488 1610
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
094 33 Vyšný Žipov, č. 289
Sídlo:
094 33 Vyšný Žipov, č. 289

Top Služby: