Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 7626180, (033) 7623575
Mobil:
0903 705 545
Fax:
(041) 7234965, (041) 7234965
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Piešťany, Staničná 41
Sídlo:
921 01 Piešťany, Staničná 41

Top Služby:

Telefónne čislo:
+421 33 55 21 095, +421 33 5954 699
Mobil:
0908 472 282
Fax:
+421 33 55 21 018
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, J. Bottu 5944/2
Sídlo:
917 01 Trnava, J. Bottu 5944/2

Top Služby:

Telefónne čislo:
036/631 2312
Mobil:
0905 613 736/ 0905 322 910
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
952 01 Vráble, Hurbanova 1362/41
Sídlo:
934 01 Levice, Mlynské námestie 2238

Top Služby: