Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
031 555 82 14, 031 555 34 69
Mobil:
0907 509 765
Fax:
031 789 0987
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 28 Okoč, Hlavná 716
Sídlo:
930 28 Okoč, Hlavná 716

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 / 642 86 42, 035 / 642 86 43
Mobil:
0917 632 601, 0918 189 066
Fax:
041 / 702 92 22
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Ružinovská 14
Sídlo:
917 01 Trnava, Ružinovská 14

Top Služby: