Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

18 ks nájdených
Telefónne čislo:
058 442 1181, 058 442 1925
Mobil:
(054) 7181434
Fax:
058 442 1925
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
050 01 Revúca, Terézie Vansovej 1231/23
Sídlo:
050 01 Revúca, Terézie Vansovej 1231/23

Top Služby:

Telefónne čislo:
032 744 2220
Mobil:
0907 244 703
Fax:
031 779 5562
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 08 Trenčín, Gen. Svobodu 2612
Sídlo:
911 08 Trenčín, Gen. Svobodu 2612

Top Služby:

Telefónne čislo:
048 470 08 36
Mobil:
0915 816 192, 0905 297 168
Fax:
048 414 46 29
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
974 03 Banská Bystrica, Kremnička 3
Sídlo:
974 03 Banská Bystrica, Kremnička 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 64462474
Mobil:
0911 976 519, 0905 976 519
Fax:
(02) 64530485
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 02 Bratislava, Nejedlého 51
Sídlo:
841 02 Bratislava, Nejedlého 51

Top Služby:

Telefónne čislo:
026 920 17 10, 02 644 630 68
Mobil:
0903 758 075
Fax:
02 644 631 50
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 01 Bratislava-Dúbravka, Drobného 27
Sídlo:
841 01 Bratislava-Dúbravka, Drobného 27

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 323 343 66
Mobil:
0904 084 114, 0915 736 156
Fax:
02 555 725 14
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Stará Vajnorská 11
Sídlo:
831 04 Bratislava, Stará Vajnorská 11

Top Služby: